ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตลาดงานคนพิการออนไลน์

บทสัมภาษณ์ : คุณสมชาย เจริญอำนวยสุข ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

ตามที่กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการรวมทั้งหน่วยงานของรัฐจะต้องจ้างงานคนพิการ โดยเฉพาะถ้ามีคนทำงาน ๑๐๐ คนขึ้นไป ต้องจ้างงานคนพิการ ๑๐๐ ต่อ ๑ มีสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากอยากจะจ้างงานคนพิการตามบทกระทรวง ถ้าไม่จ้างงานคนพิการตามกฎหมายจะต้องส่งเงินเข้ากองทุน ก็เลยมีความคิดเกิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้คนพิการมีความสะดวกรวดเร็วในการที่จะหางาน และนายจ้างเองเจ้าของสถานประกอบการก็สามารถหาคนพิการได้

มีสถานประกอบการมีตำแหน่งงานปัจจุบันหลายแห่งที่อยากรับคนพิการ แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหน และส่วนคนพิการเองก็อยากจะทำงานแต่ก็ไม่รู้ไม่ทราบจะไปหางานได้ที่ไหน ทำอย่างไรถึงจะอำนวยความสะดวก อาจจะเป็นจัดหางานหรือหน่วยงานของรัฐที่ทำอยู่ ทำอย่างไรถึงจะอำนวยความสะดวกโดยใช้ไอทีเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนช่วยพัฒนาตรงนี้

ตลาดงานคนพิการออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการที่ต้องการทำงานได้เข้ามาหาข้อมูล หาตำแหน่งงานว่าง ได้สมัครงานตามที่ตนเองต้องการ วัตถุประสงค์ที่สองเพื่อให้สถานประกอบการหรือนายจ้างหรือรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่อยากจะจ้างงานคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายได้มีข้อมูลของคนพิการในการสืบค้น ซึ่งระบบตรงนี้เรียกว่า ตลาดงานคนพิการออนไลน์ ช่วยถึงขนาดในอนาคตจะมีการจับคู่งาน หมายถึงคนพิการที่มีความถนัดงานประเภทไหน สถานประกอบการต้องการประเภทไหนก็มาจับคู่กัน

ปัจจุบันแม้จะมีกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ แต่ว่าการจ้างงานคนพิการก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั่วถึง คนพิการยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการทำงานได้ตามสัดส่วน ภาครัฐก็ยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ เพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะพัฒนาทั้งระบบนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของกฎหมาย ในเรื่องของศักยภาพของคนพิการ เจตคติของสังคม และในเรื่องการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมอาชีพการเตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่สถานประกอบการ และทำอย่างไรถึงจะทำงานได้อย่างยั่งยืน

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก