ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง

แนะนำและติชมรายการได้ที่ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง : ออกอากาศ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

          ศาลสูงสุดอียู วินิจฉัยแรงงานที่มีรูปร่างอ้วน หากรบกวนการทำงานของผู้อื่น จะถือว่าเสมือนเป็นผู้ทุพพลภาพ หวั่นกระทบในวงกว้าง ของตลาดแรงงานในอนาคต

สำนักข่าว เดลี่ เมล์ ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรป (อียู) ในลักเซมเบิร์ก วินิจฉัยว่า ถ้าความอ้วนของใครไปรบกวนการทำงานของเพื่อนร่วมงาน ให้ถือเสมือนว่า ความอ้วนเป็นความพิการ หรือ เป็นผู้ทุพพลภาพ

โดยคำสั่งในครั้งนี้ จะถูกใช้ไปเป็นบรรทัดฐาน หรือ แนวทางการวินิจฉัยของศาลในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดแรงงาน ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง รวมถึงว่าที่นายจ้างและลูกจ้างด้วย

ทั้งนี้ จากการวินิจฉัย ดังกล่าว อาจส่งผลให้นายจ้างต้องอยู่ในข้อผูกพันธ์ทางกฏหมาย ให้มีการกำหนดสภาพแวดล้อนในที่ทำงาน อาธิเช่น การกำหนดตำแหน่งที่จอดรถให้กับผู้ที่มีรูปร่างอ้วน จัดโต๊ะทำงานพิเศษ และกำหนดเมนูอาหารสุขภาพให้รับประทาน

อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้ อาจหมายถึงการนำความอ้วนไปบรรจุไว้ในกฏหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติของอียูระดับเดียวกันกับเรื่องเพศ เชื้อชาติและศาสนา ทั้งนี้จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลกพบว่า ผู้ชายในทวีปยุโรปร้อยละ 20 และผู้หญิงร้อยละ 23 เป็นคนอ้วน

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก