ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียงจากน้อยไปมาก วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
181 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” บทความ 1 กรกฎาคม 2019 92
182 เด็กออทิสติก: ปัญหาระหว่างพี่น้อง บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,633
183 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 299
184 ทำไมเด็กออทิสติกจึงเป็นเป้านิ่งให้คนรังแกที่โรงเรียน บทความ 21 มีนาคม 2016 1,147
185 หุ่นยนต์ทำแทน แรงงานคนในญี่ปุ่น บทความ 30 เมษายน 2015 489
186 วิธีช่วยเหลือเด็กแอลดีให้มีวันหยุดที่มีความสุข 03/03/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 586
187 นอกจากสะดวกสบาย อุปกรณ์สมาร์ทโฮมยังช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตง่ายขึ้น บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 318
188 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 391
189 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่1 บทความ 26 ตุลาคม 2015 611
190 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 1 บทความ 2 สิงหาคม 2013 503
191 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 1 (22/04/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 549
192 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 279
193 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 342
194 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 378
195 องค์ประกอบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 24 เมษายน 2015 457
196 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 5 บทความ 8 พฤศจิกายน 2012 853
197 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 268
198 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 558
199 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 3 บทความ 21 กันยายน 2015 480
200 การดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,533

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก