ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
101 การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 1 (01/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 596
102 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 380
103 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 382
104 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2016 542
105 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 489
106 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 5 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 717
107 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 97
108 การสอนทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่ยังไม่มี 30/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 2,414
109 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 327
110 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 441
111 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 1 บทความ 7 กันยายน 2015 560
112 กฎบัตรอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 508
113 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 324
114 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 343
115 การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กที่เป็นพี่หรือน้องของเด็กออทิสติก จะมีการทำงานของสมองคล้ายกัน บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2016 664
116 ประดิษฐ์กล้องช่วย แม่ตาพิการเห็นลูก บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2015 651
117 ลักษณะชั้นเรียนของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ตอนที่ 3 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 581
118 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 143
119 คำแนะนำเพื่อการพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) ของเด็กแอลดี 08/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 815
120 กทม. ตัดงบบริการรถตู้คนพิการและผู้สูงอายุ บทความ 11 สิงหาคม 2017 325

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก