ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 273
42 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 394
43 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 327
44 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 44
45 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 278
46 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 301
47 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 299
48 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 301
49 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 308
50 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 249
51 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 268
52 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 380
53 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 323
54 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2016 430
55 “พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” บทความ 26 กันยายน 2017 256
56 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 265
57 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 232
58 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 333
59 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 341
60 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 85

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก