ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 229
42 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 365
43 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 292
44 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 2” บทความ 11 พฤศจิกายน 2019 2
45 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 29 ตุลาคม 2019 5
46 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 241
47 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 266
48 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 259
49 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 266
50 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 272
51 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 215
52 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 234
53 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 346
54 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 271
55 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2016 397
56 “พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” บทความ 26 กันยายน 2017 231
57 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 226
58 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 198
59 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 306
60 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 317

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก