ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ”

บทสัมภาษณ์ : คุณธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

 

        ความพิการของร่างกาย เป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะไม่อาจทำกิจกรรมทั้งหลายได้เสมอเหมือนคนอื่น เกิดความท้อแท้ น้อยเนื้อต่ำใจ บางครั้งคิดที่จะหนีชีวิตไปเสียจากโลกนี้ แต่ก็ยังมีบุคคลบางคนยอมรับความพิการ ปรับปรุงร่างกาย เพิ่มพูนสติปัญญา จนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และยังปฏิบัติการต่าง ๆ ต่อสู้เพื่อคนพิการทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น บุคคลผู้นั้นคือ “นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ”

        นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ อายุ ๖๑ ปี เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ และเป็นเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ นอกจากนั้น ยังเป็นกรรมการและทำงานเกี่ยวกับเรื่องคนพิการทั้งในและนอกประเทศหลายตำแหน่ง เช่น กรรมการก่อตั้งและกรรมการบริหาร มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ในวัยการศึกษา ขณะศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ ๒ นายณรงค์ฯ ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาไธรติส หลังจากผ่าตัดมีโรคแทรกซ้อน ข้อสะโพกติดเดินไม่ได้ ถูกปลดพิการในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ ๒ ปีเศษจึงเกิดพิการถาวร ในขณะที่เพื่อนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๕ ซึ่งเรียนมาด้วยกัน สำเร็จการศึกษา รับพระราชทานกระบี่

        ด้วยความเป็นนักสู้ นายณรงค์ฯ ได้เริ่มปรับปรุงตัวเอง หัดวาดรูป อ่านหนังสือ ศึกษาโดยทางไปรษณีย์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีเวลาว่างจนเกิดความคิดฟุ้งซ่าน หารายได้โดยรับจ้างสอนหนังสือเด็กข้างบ้าน มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการซึ่งตั้งขึ้นใหม่ ได้เขามาช่วยเหลือแนะนำรับภาพเขียนสีน้ำมันไปช่วยจำหน่าย ให้ทุนในการศึกษากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยเปิดอยู่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เข้าทำงานเป็นพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ และด้วยความรู้ความสามารถ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจึงได้รับให้เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมตอนปลาย ต่อมาโรงพยาบาลเลิดสินขอให้นายณรงค์ฯ เข้ารับการผ่าตัดข้อสะโพกใหม่อีกครั้ง หลังผ่าตัดมีอาการดีขึ้นเล็กน้อย แต่จำเป็นต้องออกจากงาน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สงเคราะห์ให้ไปทำงานที่บริษัท ฉัตราการพิมพ์ อยู่ระยะหนึ่ง

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก