ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
261 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท บทความ 23 มีนาคม 2016 592
262 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ บทความ 23 มีนาคม 2016 695
263 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 391
264 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความ 28 มีนาคม 2016 795
265 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความ 30 มีนาคม 2016 754
266 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 507
267 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความ 4 เมษายน 2016 1,104
268 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี บทความ 4 เมษายน 2016 1,112
269 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 436
270 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความ 25 เมษายน 2016 692
271 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 411
272 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 359
273 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความ 16 พฤษภาคม 2016 649
274 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 436
275 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 371
276 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 532
277 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 478
278 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ บทความ 27 พฤษภาคม 2016 682
279 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 441
280 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 801

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก