ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“วันเด็ก”ของหนู

         หนูผู้พิการทางการได้ยินเมื่อหนูเกิดใหม่ๆหูหนูได้ยินชัดเจนดีค่ะ สักระยะหนึ่งหนูป่วยไม่สบายแล้วทานยา แล้วหูก็หนวก หนูจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรที่นี่สอนให้หนูฝึกอ่านฝึกเขียนและฝึกวิชาการต่างๆ ตอนที่ไม่ได้ยินในช่วงแรกๆ หนูพยายามใช้สายตาให้มีประโยชน์มากที่สุด เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูเรียนรู้ด้วยสายตา

         ตอนนี้เรียน ม.๖/๑ ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร สายสามัญ ตอนนี้เตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาตั้งแต่เล็กๆเพื่อที่จะไปเสนอตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และพยายามเรียนเพื่อสะสมให้มีเกรดดีๆ หนูชอบศิลปะก็เลยเก็บสะสมงานเกี่ยวศิลปะ  มหาวิทยาลัยที่เลือกไว้คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโรยีราชมงคลธัญบุรี คลอง ๖ แผนกศิลปะ ทางเลือกที่สองคือจะพยายามสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แผนกศิลปะ  ทั้งสองที่ต้องเรียนร่วมกับคนปกติ หนูต้องพยายามอ่าน เขียน ให้มากๆและก็ต้องพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด หนูก็พยายามอ่านปากอยู่ค่ะแต่ถ้าพูดเร็วมากๆหนูก็จับไม่ทัน ต้องพูดช้าๆหนูถึงจับทันค่ะ

         เมื่อพบคนพิการตาบอด คนพิการหูหนวกที่อื่นก็เคยพบ คนที่มีสมองพิการ คนที่นั่งวีลแชร์ คนพิการทางด้านแขนขา เวลาไปทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียน หนูเห็นแล้วก็รู้สึกสงสาร ถ้าหนูออกไปทำกิจกรรมข้างนอกถ้าหนูช่วยได้หนูก็จะช่วย จริงๆแล้วก็พิการเหมือนกันแต่ละคนมีความบกพร่องไม่เหมือนกัน บางคนพิการตาบอดเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้แต่เขาอาจจะมองไม่เห็น แขนขาเขาเดินไม่ได้แต่อย่างอื่นเขาก็ปกติทุกอย่าง ทุกคนแตกต่างกันแต่ถ้าหนูมีโอกาสสามารถช่วยได้หนูก็จะช่วย และอยากให้สังคมภายนอกให้โอกาสคนพิการ ในการหางานต่างๆ ให้คนพิการได้รับโอกาสการมีงานทำ

          หนูอยากให้คนปกติและคนพิการมีความเท่าเทียมกัน เมื่อไปทำงานก็อยากให้ให้โอกาสคนพิการเยอะๆ พวกเราก็สามารถทำงานได้เหมือนกัน หนูคิดว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญหนูคิดว่าคนพิการก็มีความพยายามที่จะงานและทำได้ดีด้วย ทุกวันนี้ชีวิตหนูมีความสุขมาก เมื่อก่อนมีช่วงที่รู้สึกไม่ดีคือตอนที่เจอคนว่าคนหูหนวก หนูก็รู้สึกน้อยใจ เสียใจ แต่ตอนนี้พยายามทำใจ และอดทน หนูพยายามสอนให้น้องๆอดทนและที่สำคัญคือหนูคิดว่าถ้าน้องจะอยู่รวมกับคนปกติให้ได้น้องก็ต้องพยายามอ่าน พยายามเขียนให้ดีแล้วสังคมก็จะยอมรับเรา

         หนูอยากขอฝากกับคนอื่นๆ ให้คนพิการมีโอกาสทำงาน ได้พัฒนาตนเอง เพราะพวกเราก็พยายามที่จะเข้าสังคมและพัฒนาตัวเราให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยากให้ทุกคนรักและสามัคคีกัน

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : น.ส.นวกัญญรัตน์ โพธิ์ผล ล่ามคือ อาจารย์จินดา อุ่นสอน ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก