ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน 15/03/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 525
2 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 215
3 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 313
4 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2 บทความ 2 พฤศจิกายน 2015 449
5 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 391
6 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 2 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 631
7 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 144
8 ธรรมชาติของแอลดี บทความ 3 กรกฎาคม 2012 695
9 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 257
10 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 289
11 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 24 เมษายน 2015 468
12 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 1 บทความ 10 มกราคม 2013 654
13 การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,459
14 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 195
15 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 348
16 ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ บทความ 30 กันยายน 2015 454
17 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 409
18 คุณจะทำอย่างไร ถ้าสงสัยว่าลูกของคุณมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตอนที่ 2 (16/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 526
19 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 189
20 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 237

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก