ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 409
2 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 2 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 658
3 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 227
4 ธรรมชาติของแอลดี บทความ 3 กรกฎาคม 2012 737
5 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 274
6 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 304
7 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 24 เมษายน 2015 537
8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 1 บทความ 10 มกราคม 2013 683
9 การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน 15/03/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 564
10 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 271
11 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 337
12 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2 บทความ 2 พฤศจิกายน 2015 486
13 คุณจะทำอย่างไร ถ้าสงสัยว่าลูกของคุณมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตอนที่ 2 (16/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 558
14 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 273
15 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 273
16 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 641
17 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) บทความ 12 มีนาคม 2015 465
18 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 1 บทความ 24 ตุลาคม 2012 1,218
19 การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,553
20 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 227

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก