ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 296
2 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 2 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 507
3 ธรรมชาติของแอลดี บทความ 3 กรกฎาคม 2012 582
4 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 146
5 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 199
6 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 24 เมษายน 2015 313
7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 1 บทความ 10 มกราคม 2013 546
8 การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน 15/03/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 391
9 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 97
10 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 216
11 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2 บทความ 2 พฤศจิกายน 2015 315
12 คุณจะทำอย่างไร ถ้าสงสัยว่าลูกของคุณมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตอนที่ 2 (16/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 384
13 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 9
14 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 165
15 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 428
16 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) บทความ 12 มีนาคม 2015 323
17 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 1 บทความ 24 ตุลาคม 2012 896
18 การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,178
19 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 91
20 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 254

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก