ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 230
2 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 24 เมษายน 2015 352
3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 1 บทความ 10 มกราคม 2013 581
4 การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน 15/03/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 427
5 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 126
6 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 247
7 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2 บทความ 2 พฤศจิกายน 2015 357
8 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 328
9 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 2 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 537
10 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 1
11 ธรรมชาติของแอลดี บทความ 3 กรกฎาคม 2012 628
12 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 186
13 ถาม-ตอบ Temple Grandin เรื่องสมองคนออทิสติก บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 476
14 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2) บทความ 12 มีนาคม 2015 360
15 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 1 บทความ 24 ตุลาคม 2012 972
16 การบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 04/01/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,271
17 “พระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 11 ตุลาคม 2017 124
18 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 285
19 ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ บทความ 30 กันยายน 2015 385
20 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 340

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก