ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 468
2 ทำให้การเขียนง่ายขึ้น: ช่วยให้เด็กติดต่อสื่อสารด้วยเสียง/สัญลักษณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตอนที่ 2 บทความ 2 พฤศจิกายน 2015 663
3 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 544
4 น้องพลอย สโรชา กิตติศิริพันธ์ เจ้าของหนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” บทความ 10 ตุลาคม 2021 6
5 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 2 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 803
6 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 463
7 ธรรมชาติของแอลดี บทความ 3 กรกฎาคม 2012 987
8 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” บทความ 8 มีนาคม 2017 401
9 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 432
10 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 24 เมษายน 2015 871
11 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 1 บทความ 10 มกราคม 2013 936
12 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 116
13 การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน บทความ 24 กรกฎาคม 2012 721
14 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 461
15 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 542
16 ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ บทความ 30 กันยายน 2015 689
17 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 561
18 “เทศกาลวิสาขบูชา” บทความ 19 สิงหาคม 2021 12
19 คุณจะทำอย่างไร ถ้าสงสัยว่าลูกของคุณมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตอนที่ 2 (16/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 732
20 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 643

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก