ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 590
2 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 598
3 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 801
4 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 564
5 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 719
6 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 755
7 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 714
8 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 692
9 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 571
10 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 689
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 582
12 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 673
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,035
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 671
15 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 654
16 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 900
17 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 891
18 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 663
19 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,816
20 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 867

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก