ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 550
2 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 548
3 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 753
4 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 521
5 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 666
6 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 704
7 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 671
8 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 641
9 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 530
10 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 643
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 541
12 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 615
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 961
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 623
15 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 590
16 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 813
17 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 826
18 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 615
19 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,707
20 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 814

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก