ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น 2544 509
2 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมปลาย 2544 490
3 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 684
4 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมปลาย 2544 473
5 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 612
6 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) มัธยมต้น 2544 654
7 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 615
8 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมต้น 2544 590
9 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) มัธยมปลาย 2544 487
10 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมต้น 2544 602
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) มัธยมปลาย 2544 491
12 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 557
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 887
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 576
15 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 520
16 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 738
17 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 761
18 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมต้น 2544 556
19 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,603
20 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 749

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก