ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาไทย กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ภาษาไทย
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 180 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ
 • ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 การเขียน
 • ตอนที่ 3 ตอนที่3 การฟัง การดูและการพูด
 • ตอนที่ 4 ตอนที่4 หลักการใช้ภาษา
 • ตอนที่ 5 ตอนที่5 วรรณคดีและวรรณกรรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

sasipim
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก