ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 580
122 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 361
123 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 564
124 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
125 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 431
126 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 287
127 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 298
128 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความหน้าต่าง LD 439
129 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 274
130 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 326
131 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความหน้าต่าง LD 495
132 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 323
133 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี บทความหน้าต่าง LD 743
134 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความออทิสติก 836
135 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 364
136 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 540
137 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความออทิสติก 634
138 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 299
139 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 569
140 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 490

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก