ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 774
122 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 375
123 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 514
124 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 600
125 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 365
126 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 570
127 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 343
128 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 437
129 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 291
130 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 301
131 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความหน้าต่าง LD 457
132 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 275
133 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
134 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความหน้าต่าง LD 511
135 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 331
136 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี บทความหน้าต่าง LD 775
137 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความออทิสติก 856
138 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 371
139 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 555
140 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความออทิสติก 652

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก