ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359
122 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 377
123 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333
124 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 509
125 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 382
126 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 325
127 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 378
128 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 400
129 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 339
130 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 348
131 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 835
132 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 424
133 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 575
134 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 703
135 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 401
136 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 627
137 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 408
138 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 482
139 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 328
140 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 375

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก