ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 516
122 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 605
123 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 367
124 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 571
125 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 349
126 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 437
127 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 293
128 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 312
129 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความหน้าต่าง LD 458
130 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 278
131 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
132 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความหน้าต่าง LD 507
133 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 329
134 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี บทความหน้าต่าง LD 772
135 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความออทิสติก 860
136 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 373
137 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 555
138 สมองที่มีรูปลักษณ์แตกต่างเป็นพิเศษสามารถบอกถึงโรคออทิสซึ่มในเด็กเล็กได้ล่วงหน้า บทความออทิสติก 648
139 “คุณพ่อที่พิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 304
140 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 580

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก