ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
121 “สภาพแวดล้อม” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 323
122 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 488
123 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 370
124 “อาชีพขายตรง” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 318
125 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 367
126 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 391
127 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
128 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 338
129 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 825
130 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 409
131 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 558
132 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 684
133 “วันเด็ก”ของหนู รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 392
134 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 614
135 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 394
136 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 471
137 “Bike for Dad คนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 321
138 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 362
139 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความหน้าต่าง LD 539
140 “ควันหลง Bike for Dad” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 307

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก