ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
261 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก ประชาคมอาเซียน 480
262 การดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย ประชาคมอาเซียน 1,578
263 ความร่วมมือที่สำคัญ ของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 1,566
264 กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 478
265 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน ประชาคมอาเซียน 458
266 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 830
267 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 607
268 "กระทรวงวิทย์ " พัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ ใช้กับผู้พิการทางสายตา ลดค่าใช้จ่ายและการนำเข้าจากต่างประเทศ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 567
269 กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 675
270 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 840
271 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 757
272 "คอปเตอร์ 4 ใบพัด"บินได้ด้วย"ความคิด"มนุษย์ ประสบผลสำเร็จแล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 636
273 การยอมรับและการตอบสนอง:ระบบการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ บทความหน้าต่าง LD 2,044
274 การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (RTI): คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง บทความหน้าต่าง LD 3,692
275 เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 4 บทความหน้าต่าง LD 867
276 เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 3 บทความหน้าต่าง LD 879
277 กระจกตาเทียม เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 869
278 คอมพิวเตอร์พูดได้ ช่วยผู้พิการท่องไซเบอร์ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 1,055
279 ประดิษฐ์ระบบนำทางในอาคาร นวัตกรรมใหม่สำหรับคนตาบอด เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 791
280 เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 2 บทความหน้าต่าง LD 839

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก