ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
121 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 358
122 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 376
123 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 331
124 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 507
125 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 382
126 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 325
127 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 377
128 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 399
129 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 338
130 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 346
131 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 832
132 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 421
133 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 572
134 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 698
135 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 399
136 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ บทความ 27 พฤษภาคม 2016 624
137 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 407
138 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 480
139 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 328
140 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 372

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก