ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 การบกพร่องทางการเขียนในทุกมุมมอง 26/04/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 619
82 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 258
83 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 388
84 ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี สำหรับคนพิการ บทความ 5 พฤศจิกายน 2015 609
85 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 466
86 การทำเอกสารการบกพร่องทางการเรียนรู้ (28/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 606
87 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 373
88 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 277
89 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 871
90 ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์ บทความ 12 มีนาคม 2015 462
91 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 3 บทความ 31 ตุลาคม 2012 779
92 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 26
93 บกพร่องทางการคิดคำนวณ 01/02/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 758
94 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 248
95 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 351
96 ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 2 บทความ 12 ตุลาคม 2015 595
97 การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 1 (01/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 538
98 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 318
99 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 342
100 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2016 501

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก