ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 4 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 609
82 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 112
83 Fragile X: ความลับเกี่ยวกับโรคออทิสซึ่มที่ยังไม่เปิดเผย บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,651
84 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 324
85 ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์ บทความ 12 มีนาคม 2015 458
86 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 3 บทความ 31 ตุลาคม 2012 774
87 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 21
88 บกพร่องทางการคิดคำนวณ 01/02/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 747
89 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 244
90 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 348
91 ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 2 บทความ 12 ตุลาคม 2015 590
92 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 461
93 การทำเอกสารการบกพร่องทางการเรียนรู้ (28/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 603
94 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 367
95 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 275
96 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 864
97 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 451
98 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 5 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 652
99 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 42
100 การสอนทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่ยังไม่มี 30/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 2,314

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก