ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 349
82 ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี สำหรับคนพิการ บทความ 5 พฤศจิกายน 2015 558
83 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 431
84 การทำเอกสารการบกพร่องทางการเรียนรู้ (28/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 559
85 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 258
86 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 245
87 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 753
88 ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์ บทความ 12 มีนาคม 2015 425
89 การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 3 บทความ 31 ตุลาคม 2012 745
90 บกพร่องทางการคิดคำนวณ 01/02/2010 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 692
91 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 ตุลาคม 2017 204
92 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 323
93 ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 2 บทความ 12 ตุลาคม 2015 547
94 การประเมินมีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 1 (01/03/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 493
95 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 268
96 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 305
97 สุดเจ๋ง! “แขนเทียมเลโก้” เพื่อเด็กพิการคว้ารางวัลนวัตกรรมดิจิตอลในงาน Netexplo บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2016 465
98 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2015 419
99 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 5 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 609
100 การสอนทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่ยังไม่มี 30/10/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 2,224

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก