ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 278
82 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 278
83 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 280
84 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 281
85 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 282
86 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 284
87 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 284
88 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 284
89 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 285
90 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 292
91 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 292
92 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 293
93 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 295
94 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 295
95 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 296
96 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 296
97 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 299
98 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 301
99 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 302
100 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 302

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก