ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
81 นักวิ่งตาบอดเข้าแข่งขันนิวยอร์กมาราธอน ด้วยเทคโนโลยีนำทางซึ่งบอกเส้นทางแทนคนนำวิ่ง บทความ 8 พฤศจิกายน 2017 284
82 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 284
83 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 286
84 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 287
85 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” บทความ 15 มีนาคม 2017 287
86 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 288
87 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 288
88 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 290
89 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 291
90 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 291
91 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 293
92 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 293
93 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 295
94 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 298
95 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 299
96 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 299
97 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 302
98 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 304
99 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 304
100 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 305

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก