ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
21 ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคให้แก่ราษฎรพื้นที่ ตำบลป่าเลา จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 1,015
22 จัดนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55 ข่าวประชาคมอาเซียน 1,002
23 อาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับคนพิการฝึกอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 997
24 จ.สุรินทร์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย มีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานจำนวนมาก ข่าวประจำวัน 991
25 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 990
26 มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญบริจาคเงินสมทบกองทุนผู้ป่วย ALS (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง) ข่าวประชาสัมพันธ์ 965
27 อาสาสมัครแพทย์นานาชาติ ชุบชีวิตผู้ด้อยโอกาส!! ข่าวประจำวัน 961
28 บริษัท พี.ที.ทรานส์ เอ็กซเพรส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงาน ข่าวสมัครงาน 957
29 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัดรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ-คีย์ข้อมูล 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 937
30 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ 921
31 สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย เชิญชวนคนหูหนวกและบุคคลทั่วไปอุดหนุน “กำลังไปให้สตรีหูหนวก” คนละ300 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 889
32 บริษัทซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด รับคนพิการทางการได้ยิน ข่าวสมัครงาน 887
33 ปรับโครงสร้าง ศธ.ดัน กศน.เป็นแท่ง /ดึงการศึกษาพิเศษที่สังกัด สพฐ. มาสำนักงานปลัด ศธ. ข่าวประจำวัน 878
34 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 869
35 บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โพรโมชั่น รรับคนพิการทำงานคีย์ข้อมูล 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 866
36 เชิญร่วมงาน วันโรคหายาก ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ข่าวประชาสัมพันธ์ 854
37 'พระเทพ'พระราชทานปริญญาบัตรสาวพิการ ข่าวประจำวัน 848
38 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ข่าวประจำวัน 836
39 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่(ประเทศไทย) ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ ข่าวสมัครงาน 836
40 สพฐ.ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมวาง 3 แนวทางส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ข่าวประจำวัน 836

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก