ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
21 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 1,094
22 "ศิริราชพิมุขสถาน"แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แพทย์ไทย ข่าวประจำวัน 1,086
23 อาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับคนพิการฝึกอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,084
24 ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคให้แก่ราษฎรพื้นที่ ตำบลป่าเลา จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 1,080
25 จ.สุรินทร์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย มีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานจำนวนมาก ข่าวประจำวัน 1,056
26 จัดนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55 ข่าวประชาคมอาเซียน 1,053
27 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,042
28 อาสาสมัครแพทย์นานาชาติ ชุบชีวิตผู้ด้อยโอกาส!! ข่าวประจำวัน 1,021
29 บริษัท พี.ที.ทรานส์ เอ็กซเพรส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงาน ข่าวสมัครงาน 1,013
30 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัดรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ-คีย์ข้อมูล 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 1,001
31 บริษัทซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด รับคนพิการทางการได้ยิน ข่าวสมัครงาน 988
32 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ 987
33 สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย เชิญชวนคนหูหนวกและบุคคลทั่วไปอุดหนุน “กำลังไปให้สตรีหูหนวก” คนละ300 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 979
34 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ข่าวประจำวัน 970
35 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 944
36 ปรับโครงสร้าง ศธ.ดัน กศน.เป็นแท่ง /ดึงการศึกษาพิเศษที่สังกัด สพฐ. มาสำนักงานปลัด ศธ. ข่าวประจำวัน 943
37 บริษัท ควอลิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โพรโมชั่น รรับคนพิการทำงานคีย์ข้อมูล 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 928
38 เชิญร่วมงาน วันโรคหายาก ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ข่าวประชาสัมพันธ์ 924
39 บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงานคีย์ข้อมูล ข่าวสมัครงาน 921
40 'พระเทพ'พระราชทานปริญญาบัตรสาวพิการ ข่าวประจำวัน 914

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก