ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย เชิญชวนคนหูหนวกและบุคคลทั่วไปอุดหนุน “กำลังไปให้สตรีหูหนวก” คนละ300 บาท

วันที่ลงข่าว: 18/03/13

 

สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย ได้จัดทำโครงการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีหูหนวกสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสมาชิกและองค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมกุหลาบหลวง สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. โดยเชิญชวนคนหูหนวกและบุคคลทั่วไปอุดหนุน “กำลังไปให้สตรีหูหนวก” คนละ300 บาท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร รวมทั้งฟังบรรยายพิเศษ ชมนิทรรศการและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนหูหนวก 

 

กรุณาติดต่อได้ที่ : ม.ล.ณิชอิสรีย์  จักรพันธุ์  ล่ามภาษามืออิสระ 080-075-9914

:คุณอโนมา คูรุซาวา  ล่ามภาษามืออิสระ 089-777-7488

  :สมาคมสมาพันธืเครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย 02-720-0703

 

ที่มาของข่าว สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก