ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัทซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด รับคนพิการทางการได้ยิน

วันที่ลงข่าว: 15/07/13

บริษัทซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด

แบรนด์โอโตยะ ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตค์โฮมเมดมีความประสงค์จะรับคนพิการทางการได้ยิน เข้าร่วมทำงานกับทางบริษัท (สามารถเลือกสาขาที่สะดวกในการเดินทางมาท างานได้)

ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหาร

ลักษณะงาน : จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร, จัดจาน, ทำความสะอาดภายในครัว อื่นๆ ตามความสามารถ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

-เป็นคนพิการด้านการได้ยิน 

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-รักงานบริการ

อัตราค่าจ้าง : รายเดือน เดือนละ 9,500 บาท , รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 45 บาท, ค่าเดินทางทุกวันทำงาน , Incentive, เงินทิป

สวัสดิการ :

-การปรับฐานเงินเดือนประจำปีวันหยุดประจำปี พักร้อน

-ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท 40,000 บาท ต่อปี (รวมค่าทำฟัน 2000 บาทต่อปี)

-ประกันสังคม

-เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

-เงินช่วยเหลือการสมรส

-เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม

-เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน

-การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บริษัทซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จ ากัด เลขที่ 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 9ซอย สีลม 30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-635-7930 ต่อ 6325 -26 ติดต่อนัดหมายสัมภาษณ์งาน : คุณเดือนนภา 081-045-6016 , คุณอรนุช 088-233-9968 (ฝ่ายบุคคล)

* หากมีผู้สนใจสมัครงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ส านักงานใหญ่สามารถนัดสัมภาษณ์งานกับฝ่ายบุคคลตามสถานที่นัดหมายได้ *

ที่มาของข่าว สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก