หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 กุหลาบในสวนเล็กๆ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,916
22 ขวัญสงฆ์ วรรณกรรม/วรรณคดี 6,482
23 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,500
24 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ ส่งเสริมการอ่าน 738
25 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,360
26 ข้างครัวสุขภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,820
27 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว วัฒนธรรม/ประเพณี 325
28 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,595
29 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 963
30 คุณปู่แว่นตาโต วรรณกรรม/วรรณคดี 3,995
31 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,022
32 คุณย่าดอทคอม วรรณกรรม/วรรณคดี 3,323
33 คู่มือมนุษย์ ธรรมะ/ศาสนา 614
34 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง ทะเลทรายกับสายหมอก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,429
35 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง สยามตามหาเพื่อน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,104
36 จดหมายจากเมืองไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 7,161
37 จดหมายถึงดวงดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,001
38 จากดวงตาดอกไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,369
39 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,232
40 ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทย คนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร ประชาคมอาเซียน 69

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก