หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,438
22 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ ส่งเสริมการอ่าน 703
23 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,321
24 ข้างครัวสุขภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,747
25 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว วัฒนธรรม/ประเพณี 297
26 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,514
27 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 901
28 คุณปู่แว่นตาโต วรรณกรรม/วรรณคดี 3,855
29 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,946
30 คุณย่าดอทคอม วรรณกรรม/วรรณคดี 3,205
31 คู่มือมนุษย์ ธรรมะ/ศาสนา 518
32 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง ทะเลทรายกับสายหมอก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,385
33 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง สยามตามหาเพื่อน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,074
34 จดหมายจากเมืองไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 6,908
35 จดหมายถึงดวงดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,931
36 จากดวงตาดอกไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,311
37 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,163
38 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 835
39 ชิทแตก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,276
40 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,184

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก