หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,398
22 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ ส่งเสริมการอ่าน 689
23 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,288
24 ข้างครัวสุขภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,702
25 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว วัฒนธรรม/ประเพณี 276
26 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,491
27 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 878
28 คุณปู่แว่นตาโต วรรณกรรม/วรรณคดี 3,818
29 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,908
30 คุณย่าดอทคอม วรรณกรรม/วรรณคดี 3,118
31 คู่มือมนุษย์ ธรรมะ/ศาสนา 473
32 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง ทะเลทรายกับสายหมอก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,355
33 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง สยามตามหาเพื่อน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,042
34 จดหมายจากเมืองไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 6,817
35 จดหมายถึงดวงดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,894
36 จากดวงตาดอกไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,279
37 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,139
38 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 810
39 ชิทแตก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,262
40 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,148

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก