หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 ของดีในอินเดีย ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,367
22 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ ส่งเสริมการอ่าน 674
23 ขอบฟ้าที่ตาเห็น : สารคดีท่องเที่ยวอารมณ์ดี ทีเล่นทีจริง มีแง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,261
24 ข้างครัวสุขภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,640
25 ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว วัฒนธรรม/ประเพณี 261
26 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,470
27 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 857
28 คุณปู่แว่นตาโต วรรณกรรม/วรรณคดี 3,698
29 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,872
30 คุณย่าดอทคอม วรรณกรรม/วรรณคดี 3,021
31 คู่มือมนุษย์ ธรรมะ/ศาสนา 430
32 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง ทะเลทรายกับสายหมอก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,326
33 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง สยามตามหาเพื่อน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,017
34 จดหมายจากเมืองไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 6,668
35 จดหมายถึงดวงดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,856
36 จากดวงตาดอกไม้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,245
37 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,114
38 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 789
39 ชิทแตก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,231
40 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,104

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก