ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ผู้เขียน บุนมี เทบสีเมือง/ ผู้แปล ไผท ภูธา
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 618 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ความเห็น คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ภาค 1 ชนชาติลาวสมัยปฐมโบราณ ตอน 1 วิวัฒนาการมนุษยชาติ
 • ตอนที่ 2 ภาค 1 ชนชาติลาวสมัยปฐมโบราณ ตอน 2 ถิ่นกำเนิดของชนชาติลาวและบางหลักฐาน
 • ตอนที่ 3 ภาค 1 ชนชาติลาวสมัยปฐมโบราณ ตอน 3 เสาหินตั้งฯ ไหหินฯ ไหดินเผาฯ
 • ตอนที่ 4 ภาค 1 ชนชาติลาวสมัยปฐมโบราณ คอน 4 เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงและโนนนกทา
 • ตอนที่ 5 ภาค 1 ชนชาติลาวสมัยปฐมโบราณ ตอน 5 เอกสารประกอบอื่นๆ ตอน 1
 • ตอนที่ 6 ภาค 1 ชนชาติลาวสมัยปฐมโบราณ ตอน 6 เอกสารประกอบอื่นๆ ตอน 2
 • ตอนที่ 7 ภาค 1 ชนชาติลาวสมัยปบมโบราณ ตอน 7 การเคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานของชนชาติลาว
 • ตอนที่ 8 ภาค 2 อาณาจักรลาวโคตรบูร
 • ตอนที่ 9 ภาค 3 อาณาจักรอ้ายลาว ตอน 1 .การก่อตั้งนครรัฐ และ อาณาจักรอ้ายลาวสมัยนครเพงาย
 • ตอนที่ 10 ภาค 3 อาณาจักรล้านลาว ตอน 2 . อาณาจักรอ้ายลาวสมัยนครหนองแส ตอน 1
 • ตอนที่ 11 ภาค 3 อาณาจักรอ้ายลาว ตอน 3 . อาณาจักรอ้ายลาวสมัยนครหนองแส ตอน 2
 • ตอนที่ 12 ภาค 3 อาณาจักรอ้ายลาว ตอน 4 หนังสือพื้นขุนบรม ปราบเงี้ยว บทความของหมอวิลเลี่ยม คลิพตัน ด็อดด์
 • ตอนที่ 13 ภาค 3 อาณาจักรอ้ายลาว ตอน 5 บทความ และพงศาวดาร
 • ตอนที่ 14 ภาค 3 อาณาจักรอ้ายลาว ตอน 6 พงศาวดารอาณาจักรอาหม และ ศิลาจารึก
 • ตอนที่ 15 ภาค 3 อาณาจักรอ้ายลาว ตอน 7 ศิลาจารึกอายุพันปีที่พระธาตุหลวง เวียงจันทร์
 • ตอนที่ 16 ภาค 3 อาณาจักรอ้ายลาว ตอน 8 สรุปเนื้อหาของภาค 3
 • ตอนที่ 17 ภาค 4 การสถาปนาอาณาจักรลาวล้านข้าง ตอน 1 ก่อนการสถาปนา ผู้สถาปนา ประวัติเจ้าฟ้างุ่ม และการสถาปนาอาณา
 • ตอนที่ 18 ภาค 4 การสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง ตอน 2 สรุปเนื้อหาของภาค 4
 • ตอนที่ 19 ภาค 5 สรุปเนื้อหาในเล่ม
 • ตอนที่ 20 ปัจฉิมบทผู้แปล

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก