ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กำลังใจแด่ชีวิต

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว.วชิรเมธี
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 140 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 เคล็ดลับความยิ่งใหญ่ของป๋าเปรม
 • ตอนที่ 2 เขาว่าอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์เป็นคอมมิวนิสต์
 • ตอนที่ 3 กว่าจะเป็นพุทธทาสภิกขุ
 • ตอนที่ 4 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แปรคำปรามาสเป็นพลัง
 • ตอนที่ 5 อัจฉริยลักษณ์ของไอน์สไตน์และ ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 • ตอนที่ 6 เป็นเฮมิงเวย์เมืองไทย ไปตายเสียดีกว่า
 • ตอนที่ 7 อารมณ์ดีเพราะไม่มีตัวกู
 • ตอนที่ 8 ศิลปะการมองโลกในแง่ดี
 • ตอนที่ 9 โรคปัญญาเกินสติ
 • ตอนที่ 10 ของฝากจากอาจารย์ปู่
 • ตอนที่ 11 ปากของเธอ ใจของคน
 • ตอนที่ 12 ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 • ตอนที่ 13 พุทธิปัญญาจากหมาขี้เรื้อน
 • ตอนที่ 14 มองละเมียด คิดละไม กำไรชีวิต
 • ตอนที่ 15 อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้ จากจักรพรรดิสู่สามัญชน
 • ตอนที่ 16 ไม่เร็วก็ช้ามันมาแน่นอน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Pirlo
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก