ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข้างครัวสุขภาพ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พิชัย วาศนาส่ง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 369 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ สารบัญ คำนำ
 • ตอนที่ 1 กิน แปลว่า
 • ตอนที่ 2 อาหารคือยา ยาไม่ใช่อาหาร
 • ตอนที่ 3 กินเพื่อสมอง
 • ตอนที่ 4 สิ่งที่สมองต้องการ
 • ตอนที่ 5 กินเป็น กินเก่ง
 • ตอนที่ 6 รู้จักกิน
 • ตอนที่ 7 ไขมันสำคัญไฉน
 • ตอนที่ 8 ความอร่อย
 • ตอนที่ 9 เผ็ด ร้อน
 • ตอนที่ 10 จ่ายกับข้าว
 • ตอนที่ 11 เนื้อสัตว์ในเรื่องของอาหารการกิน
 • ตอนที่ 12 กินปลา
 • ตอนที่ 13 กินปลาดีกว่า
 • ตอนที่ 14 ปลาไหลอร่อย
 • ตอนที่ 15 คนกินเนื้อ
 • ตอนที่ 16 เรื่องหมู ๆ
 • ตอนที่ 17 ของกินเมื่อยังเด็ก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

นายดิเรก เจียงว...
นายดิเรก เจียงว...
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก