ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 266
42 วิธีช่วยเหลือเด็กก่อนที่จะล้มเหลว บทความ 10 สิงหาคม 2015 576
43 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ บทความ 11 มิถุนายน 2013 668
44 การสอนการจัดการเรื่องเวลาให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 24/12/2010 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 535
45 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 231
46 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 278
47 ฮอร์โมนแห่งความรักมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับอาการออทิสติก บทความ 21 ธันวาคม 2015 733
48 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE ) บทความ 2 กันยายน 2013 555
49 การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 1 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 1,453
50 การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน : การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 590
51 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 247
52 หาสาเหตุและรักษาโรคออทิสซึ่มโดยใช้การเคลื่อนไหว บทความ 4 เมษายน 2016 804
53 กลยุทธ์สำหรับการอ่านหนังสือในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่าน (Dyslexia) บทความ 15 กรกฎาคม 2015 658
54 เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 3 บทความ 28 พฤษภาคม 2013 746
55 การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 3 20/09/2010 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 485
56 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 210
57 งานศึกษาวิจัย: สมองของผู้ที่เป็นออทิสติกบางคนมีการเชื่อมต่อแตกต่างกัน บทความ 30 พฤศจิกายน 2015 581
58 ประเทศสมาชิก อาเซียน บทความ 2 กันยายน 2013 411
59 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 648
60 แก่ไปพร้อมกับโรคออทิสซึ่ม บทความ 24 กรกฎาคม 2012 935

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก