ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
361 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2016 461
362 “มาตรฐานองค์กรคนพิการ” บทความ 7 พฤศจิกายน 2017 347
363 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 399
364 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 281
365 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 266
366 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 323
367 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 316
368 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 311
369 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 318
370 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 296
371 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 58
372 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 346
373 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 411
374 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 290
375 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 359
376 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 342
377 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 895
378 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 432
379 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 128
380 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 342

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก