ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
361 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 268
362 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 16 พฤศจิกายน 2017 249
363 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” บทความ 23 มีนาคม 2017 308
364 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” บทความ 5 เมษายน 2017 301
365 “รถเมล์ชานต่ำ” บทความ 5 มิถุนายน 2017 299
366 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1 บทความ 19 มิถุนายน 2017 301
367 “รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่2 บทความ 27 มิถุนายน 2017 278
368 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 44
369 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 327
370 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 394
371 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 273
372 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 342
373 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 328
374 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 839
375 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 418
376 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 103
377 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 325
378 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 264
379 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 361
380 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 302

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก