ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง”

บทสัมภาษณ์ : คุณสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานชมรมผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยอง ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          คนพิการทางสติปัญญาในจังหวัดระยองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้มีประมาณ ๑,๕๐๐ คน และมีบางส่วนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งได้ไปลงพื้นที่แล้วสำรวจเจอมีหลายคน  ปัญหาของจังหวัดระยองคือ ปัญหาการรับรู้เรื่องสิทธิของคนพิการของประชาชน และมีความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการน้อย  การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานภาครัฐยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง หรือแม้กระทั่งในตัวเมืองเองก็ไม่สามารถรับความพิการของลูกหลานได้ สมาชิกที่มีอยู่ประมาณ ๓๐๐กว่าคน จากคนพิการทั้งหมด  ๘๐๐ กว่าคน ซึ่งตอนนี้เริ่มลงพื้นที่ เริ่มประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนพิการและครอบครัว เนื่องจากว่าองค์กรเราเป็นองค์กรใหม่ของจังหวัดระยอง หลังจากโครงการของทางสมาคมทำให้เราได้สมาชิกเพิ่มเมื่อรวมกับชมรมแล้ว

          การได้ร่วมแบ่งปันข้อมูล ความรู้สึก และได้สัมผัสกับพลังที่มากมายของทุกท่านในวันนี้ และได้ทราบว่าภาครัฐบาลและหลายหน่วยงาน ได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างมาก เพียงแต่ขอให้แสดงตน และทำการสำรวจทุกพื้นที่ .. ผู้ใหญ่ใจดีมากมายพร้อมช่วยเหลือ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด สิ่งหนึ่งที่เห็นคือ คนพิการ พยายามช่วยเหลือ สร้างอาชีพ พัฒนาตนเองอย่างมาก เค้าต้องใช้พลังมากกว่าพวกเรา เค้าเก่งและอดทนมาก และอีกคำพูดหนึ่งที่สะกิดใจมาก จาก คุณสายรุ่ง ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ที่บอกไว้ว่า .. ในอนาคตเราทุกคนก็ต้องเป็นผู้พิการ/ชรา ... เช่น ขาแขนไม่แข็งแรง หูตาไม่ปกติ หรือเจอโรคร้าย หรืออื่นๆ วันนี้เลยทำให้เราได้เรียนรู้ และได้ข้อมูลต่างๆไว้ให้มาแบ่งปันกันได้มาก .. มีเอกสารที่เป็นประโยชน์มาด้วย

          จัดโครงการเยี่ยมเยียนเพื่อน ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกและครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาในจังหวัดระยองพร้อมนำของเล่นเพื่อพัฒนาการสุขภาพไปให้สมาชิกได้ฟื้นฟูสุขภาพกล้ามเนื้อ การดูแลคนพิการทางสติปัญญา ยังต้องการกำลังใจจากคนในครอบครัว อย่าอายที่ใครผู้เป็นที่รักของเราจะเป็นคนพิการทางสติปัญญา เขายังต้องการการเรียนรู้และการดูแลที่มาจากความรักอย่างเต็มไปด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยอง ทำกิจกรรมดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านโภชนาการ กฎหมาย และอาชีพของผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดระยอง ท่านที่สนใจหรือมีจิตอาสาจะทำกิจกรรมร่วมกัน..ติดต่อ โดยตรงที่ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดระยอง 081-5786843

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก