ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 18 มิถุนายน 2556

นักวิจัยไทย คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด อ่านข้อมูลป้อนผ่านคอมฯได้ต่อเนื่องถูกต้องมากขึ้น ทั้งสะดวกรวดเร็ว ประหยัดลดนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาไม่เกินหมื่นบาท

ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด
 
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2556 นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  เมื่อปี 2555 ทางสถาบันฯ ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ขนาด 3 เซลล์ ด้วยแสงซินโครตรอน เป็นครั้งแรกของประเทศ ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา และในปีนี้ได้ต่อยอดงานวิจัย โดยการพัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์เป็น 10 เซลล์ สามารถอ่านได้ต่อเนื่อง 10 ตัวอักษร ด้วยแสงซินโครตรอน ถือเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้พิการทางสายตาให้สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น
ด้าน ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า ทีมงานวิจัยได้ใช้แสงซินโครตรอนที่มีความเข้มสูงกว่าดวงอาทิตย์ล้านเท่า ซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงสูงในการผลิตชิ้นส่วนของตัวแสดงผลอักษรเบรลล์ ทำให้มีความคมชัดและแม่นยำสูง โดยชุดอักษรเบรลล์ที่ผลิตขึ้นมานี้จะมีโปรแกรมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อแปลงอักษรปกติให้เป็นอักษรเบรลล์ เมื่อผู้พิการทางสายตาสัมผัสที่แถวอักษรเบรลล์บนเครื่อง จะสามารถอ่านข้อความที่ป้อนผ่านคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ ยังได้นำไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้น ป.5 ถึง ม.6 ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.นครราชสีมา พบว่า ความถูกต้องในการอ่านอยู่ที่ร้อยละ 95 โดยทีมนักวิจัยต้องพัฒนาเพิ่มในส่วนของโปรแกรมให้สามารถตัดคำได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านได้อย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ จะสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนในการสร้างอุปกรณ์มีราคาถูกลงจากเดิม ที่ราคาชุดแสดงผลพร้อมโปรแกรมนำเข้าจากต่างประเทศมีราคากว่า 50,000 บาทต่อเครื่อง แต่ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์พร้อมโปรแกรมที่สถาบันฯผลิตขึ้นหากผลิตเพื่อจำหน่ายจะมีราคาไม่เกินเครื่องละ 10,000 บาทเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถซื้อเป็นของตัวเองได้ 
 
ส่วน นายวิชัย สารคล่อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนคนตาบอด จ.นครราชสีมา กล่าวว่า โครงการนี้สร้างประโยชน์และความสะดวกสบายให้กับผู้พิการทางสายตาอย่างมาก สามารถทดแทนตำราเรียนอักษรเบรลล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำอย่างจำกัด และจุดของอักษรเบรลล์ยังลางเลือนได้ง่าย สิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บ อีกทั้งกระดาษยังเสียหายจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องถือหนังสือเบรลล์หลายๆเล่ม ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
 
 

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก