ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
241 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 401
242 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 426
243 การดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,458
244 ความร่วมมือที่สำคัญ ของอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,371
245 กฎบัตรอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 425
246 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 411
247 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 761
248 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี บทความ 11 กรกฎาคม 2013 553
249 "กระทรวงวิทย์ " พัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ ใช้กับผู้พิการทางสายตา ลดค่าใช้จ่ายและการนำเข้าจากต่างประเทศ บทความ 10 กรกฎาคม 2013 502
250 กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา บทความ 19 มิถุนายน 2013 607
251 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด บทความ 18 มิถุนายน 2013 760
252 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ บทความ 11 มิถุนายน 2013 682
253 "คอปเตอร์ 4 ใบพัด"บินได้ด้วย"ความคิด"มนุษย์ ประสบผลสำเร็จแล้ว บทความ 7 มิถุนายน 2013 574
254 การยอมรับและการตอบสนอง:ระบบการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ บทความ 5 มิถุนายน 2013 1,913
255 การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (RTI): คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง บทความ 31 พฤษภาคม 2013 3,531
256 เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 4 บทความ 29 พฤษภาคม 2013 786
257 เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 3 บทความ 28 พฤษภาคม 2013 765
258 กระจกตาเทียม บทความ 23 พฤษภาคม 2013 724
259 คอมพิวเตอร์พูดได้ ช่วยผู้พิการท่องไซเบอร์ บทความ 20 พฤษภาคม 2013 970
260 ประดิษฐ์ระบบนำทางในอาคาร นวัตกรรมใหม่สำหรับคนตาบอด บทความ 20 พฤษภาคม 2013 721

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก