ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
241 “เล่นเส้น” อุปกรณ์วาดเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตา บทความ 19 สิงหาคม 2013 1,008
242 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 5 บทความ 2 สิงหาคม 2013 506
243 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 4 บทความ 2 สิงหาคม 2013 428
244 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 3 บทความ 2 สิงหาคม 2013 466
245 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 414
246 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 1 บทความ 2 สิงหาคม 2013 469
247 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 406
248 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 425
249 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 411
250 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 433
251 การดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,477
252 ความร่วมมือที่สำคัญ ของอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,430
253 กฎบัตรอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 431
254 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 418
255 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 766
256 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี บทความ 11 กรกฎาคม 2013 559
257 "กระทรวงวิทย์ " พัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ ใช้กับผู้พิการทางสายตา ลดค่าใช้จ่ายและการนำเข้าจากต่างประเทศ บทความ 10 กรกฎาคม 2013 515
258 กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา บทความ 19 มิถุนายน 2013 611
259 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด บทความ 18 มิถุนายน 2013 770
260 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ บทความ 11 มิถุนายน 2013 689

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก