ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
201 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 353
202 ถาม-ตอบ : นักจิตวิทยา Simon Baron-Cohen เรื่องความห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นและศาสตร์แห่งความชั่วร้าย บทความ 25 มกราคม 2016 840
203 สหภาพพม่า (UNION OF MYANMMAR) บทความ 2 กันยายน 2013 693
204 ปัญหาบกพร่องทางการอ่านกับการสะกดคำ ตอนที่ 2 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 1,422
205 เป็นความเชื่อมโยงระหว่างออทิสติกและฮอร์โมนเพศชายจริงหรือ ? บทความ 24 กรกฎาคม 2012 1,290
206 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 354
207 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 444
208 กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับชั้นเรียนทุกประเภท: โดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บทความ 15 กรกฎาคม 2015 693
209 กระจกตาเทียม บทความ 23 พฤษภาคม 2013 849
210 การให้บริการช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา ตอนที่ 2 13/09/2010 บทความ 25 กรกฎาคม 2012 534
211 7แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการ บทความ 17 มกราคม 2018 557
212 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 332
213 “น้องยิ้ม” เก้าอี้บำบัดเด็กพิการทางสมอง บทความ 15 ธันวาคม 2015 859
214 มาเลเซีย (MALAYSIA) บทความ 2 กันยายน 2013 563
215 ทักษะการจัดระบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้: ระบบในการจัดแฟ้มเอกสาร บทความ 26 กรกฎาคม 2012 1,008
216 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 107
217 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 335
218 วิศวะ ม.สารคามเปลี่ยนเว็บแคมเป็นนวัตกรรมเพื่อคนตาบอด คว้าแชมป์จากซีเกท บทความ 23 มีนาคม 2016 549
219 อุปกรณ์ครบวงจรช่วย “ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก” บทความ 7 พฤษภาคม 2015 556
220 รายงานสถานการณ์คนพิการ ปี 2552 บทความ 19 กุมภาพันธ์ 2013 2,810

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก