หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
1 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,626
2 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 764
3 พรุ่งนี้ยังไม่สายไป วรรณกรรม/วรรณคดี 2,129
4 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 1,991
5 สู่ดวงใจแผ่นดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,249
6 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,871
7 ระบำดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,927
8 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,073
9 ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท วรรณกรรม/วรรณคดี 1,715
10 ทรายสีเพลิง วรรณกรรม/วรรณคดี 2,915
11 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,612
12 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช วรรณกรรม/วรรณคดี 1,267
13 รัตนโกสินทร์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,319
14 ผัดไทยไม่ใส่เส้น วรรณกรรม/วรรณคดี 2,359
15 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,103
16 ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,262
17 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,454
18 แวววัน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,627
19 แมวดำในสวนสีชมพู วรรณกรรม/วรรณคดี 1,483
20 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 773

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก