หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
1 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 2,762
2 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 799
3 พรุ่งนี้ยังไม่สายไป วรรณกรรม/วรรณคดี 2,229
4 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,067
5 สู่ดวงใจแผ่นดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,298
6 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,927
7 ระบำดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,014
8 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,185
9 ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท วรรณกรรม/วรรณคดี 1,770
10 ทรายสีเพลิง วรรณกรรม/วรรณคดี 3,023
11 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,704
12 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช วรรณกรรม/วรรณคดี 1,323
13 รัตนโกสินทร์ วรรณกรรม/วรรณคดี 5,522
14 ผัดไทยไม่ใส่เส้น วรรณกรรม/วรรณคดี 2,482
15 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,163
16 ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,416
17 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,522
18 แวววัน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,821
19 แมวดำในสวนสีชมพู วรรณกรรม/วรรณคดี 1,525
20 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 790

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก