หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
1 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 875
2 พรุ่งนี้ยังไม่สายไป วรรณกรรม/วรรณคดี 2,498
3 บูรพา วรรณกรรม/วรรณคดี 3,077
4 กรุงแตก วรรณกรรม/วรรณคดี 2,390
5 สู่ดวงใจแผ่นดิน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,406
6 คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,090
7 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,432
8 ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท วรรณกรรม/วรรณคดี 1,948
9 ระบำดาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,165
10 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 2,943
11 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช วรรณกรรม/วรรณคดี 1,463
12 ทรายสีเพลิง วรรณกรรม/วรรณคดี 3,386
13 ดวงหน้าในอดีต วรรณกรรม/วรรณคดี 2,332
14 ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้ วรรณกรรม/วรรณคดี 4,697
15 ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,645
16 รัตนโกสินทร์ วรรณกรรม/วรรณคดี 6,086
17 ผัดไทยไม่ใส่เส้น วรรณกรรม/วรรณคดี 2,706
18 แวววัน วรรณกรรม/วรรณคดี 6,136
19 แมวดำในสวนสีชมพู วรรณกรรม/วรรณคดี 1,660
20 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 863

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก