มันสมอง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 450 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ข้อความเบื้องต้น
 • ตอนที่ 1 ความมุ่งหมายและความรู้
 • ตอนที่ 2 สัมปชัญญะ
 • ตอนที่ 3 ความสังเกต
 • ตอนที่ 4 สมาธิ
 • ตอนที่ 5 มโนคติ
 • ตอนที่ 6 ความจำ
 • ตอนที่ 7 ความคิดปลอดโปร่ง
 • ตอนที่ 8 การคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง
 • ตอนที่ 9 ความวินิจฉัยที่ถูกต้อง
 • ตอนที่ 10 ความไหวพริบ
 • ตอนที่ 11 การโต้เถียง
 • ตอนที่ 12 ความฉลาด
 • ตอนที่ 13 การแนะนำตัวเอง
 • ตอนที่ 14 ความชนะตัวเอง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

bun009
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก