รากนครา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1500 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • บทนำ_วรรณกรรม เรื่อง รากนครา
 • ตอนที่ 1 รากนครา
 • ตอนที่ 2 รากนครา
 • ตอนที่ 3 รากนครา
 • ตอนที่ 4 รากนครา
 • ตอนที่ 5 รากนครา
 • ตอนที่ 6 รากนครา
 • ตอนที่ 7 รากนครา
 • ตอนที่ 8 รากนครา
 • ตอนที่ 9 รากนครา
 • ตอนที่ 10 รากนครา
 • ตอนที่ 11 รากนครา
 • ตอนที่ 12 รากนครา
 • ตอนที่ 13 รากนครา
 • ตอนที่ 14 รากนครา
 • ตอนที่ 15 รากนครา
 • ตอนที่ 16 รากนครา
 • ตอนที่ 17 รากนครา
 • ตอนที่ 18 รากนครา
 • ตอนที่ 19 รากนครา
 • ตอนที่ 20 รากนครา
 • ตอนที่ 21 รากนครา
 • ตอนที่ 22 รากนครา
 • ตอนที่ 23 รากนครา
 • ตอนที่ 24 รากนครา
 • ตอนที่ 25 รากนครา
 • ตอนที่ 26 รากนครา
 • ตอนที่ 27 รากนครา
 • ตอนที่ 28 รากนครา
 • ตอนที่ 29 รากนครา
 • ตอนที่ 30 รากนครา
 • ตอนที่ 31 รากนครา
 • ตอนที่ 32 รากนครา
 • ตอนที่ 33 รากนครา
 • ตอนที่ 34 รากนครา
 • ตอนที่ 35 รากนครา
 • ตอนที่ 36 รากนครา
 • ตอนที่ 37 รากนครา
 • ตอนที่ 38 รากนครา
 • ตอนที่ 39 รากนครา
 • ตอนที่ 40 รากนครา
 • ตอนที่ 41 รากนครา
 • ตอนที่ 42 รากนครา
 • ตอนที่ 43 รากนครา
 • ตอนที่ 44 รากนครา
 • ตอนที่ 45 รากนครา
 • ตอนที่ 46 รากนครา
 • ตอนที่ 47 รากนครา
 • ตอนที่ 48 รากนครา
 • ตอนที่ 49 รากนครา

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก8
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

keng.math
PRUNE
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก