ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดอกไม้ในป่าหนาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1009 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ
 • ตอนที่ 1 ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2 ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 3 ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 4 ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 5 ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 6 ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 7 ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 8 ตอนที่ 8
 • ตอนที่ 9 ตอนที่ 9
 • ตอนที่ 10 ตอนที่ 10
 • ตอนที่ 11 ตอนที่ 11
 • ตอนที่ 12 ตอนที่ 12
 • ตอนที่ 13 ตอนที่ 13
 • ตอนที่ 14 ตอนที่ 14
 • ตอนที่ 15 ตอนที่ 15
 • ตอนที่ 16 ตอนที่ 16
 • ตอนที่ 17 ตอนที่ 17
 • ตอนที่ 18 ตอนที่ 18
 • ตอนที่ 19 ตอนที่ 19
 • ตอนที่ 20 ตอนที่ 20
 • ตอนที่ 21 ตอนที่ 21
 • ตอนที่ 22 ตอนที่ 22
 • ตอนที่ 23 ตอนที่ 23
 • ตอนที่ 24 ตอนที่ 24
 • ตอนที่ 25 ตอนที่ 25
 • ตอนที่ 26 ตอนที่ 26
 • ตอนที่ 27 ตอนที่ 27
 • ตอนที่ 28 ตอนที่ 28
 • ตอนที่ 29 ตอนที่ 29
 • ตอนที่ 30 ตอนที่ 30
 • ตอนที่ 31 ตอนที่ 31
 • ตอนที่ 32 ตอนที่ 32
 • ตอนที่ 33 ตอนที่ 33
 • ตอนที่ 34 ตอนที่ 34
 • ตอนที่ 35 ตอนที่ 35
 • ตอนที่ 36 ตอนที่ 36
 • ตอนที่ 37 ตอนที่ 37
 • ตอนที่ 38 ตอนที่ 38
 • ตอนที่ 39 ตอนที่ 39
 • ตอนที่ 40 ตอนที่ 40
 • ตอนที่ 41 ตอนที่ 41
 • ตอนที่ 42 ตอนที่ 42
 • ตอนที่ 43 ตอนที่ 43
 • ตอนที่ 44 ตอนที่ 44
 • ตอนที่ 45 ตอนที่ 45
 • ตอนที่ 46 ตอนที่ 46

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

rkpong
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก