ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ราตรีประดับดาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว. วินิจฉัยกุล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 870 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ_วรรณกรรม เรื่อง ราตรีประดับดาว
 • ตอนที่ 1 สาวน้อยบ้านท่าหิน
 • ตอนที่ 2 สาวน้อยบ้านท่าหิน(ต่อ)
 • ตอนที่ 3 คุณนายของกองทัพล่าง
 • ตอนที่ 4 คุณนายของกองทัพล่าง(ต่อ)
 • ตอนที่ 5 สาวเนื้อทอง
 • ตอนที่ 6 สาวเนื้อทอง(ต่อ)
 • ตอนที่ 7 เล่ห์รัก
 • ตอนที่ 8 เล่ห์รัก(ต่อ)
 • ตอนที่ 9 ยามพราก
 • ตอนที่ 10 ยามพราก(ต่อ)
 • ตอนที่ 11 มะงุมมะงาหรา
 • ตอนที่ 12 มะงุมมะงาหรา(ต่อ)
 • ตอนที่ 13 เมื่อความรักกลับกลาย
 • ตอนที่ 14 เมื่อความรักกลับกลาย(ต่อ)
 • ตอนที่ 15 คืนที่ไม่มีดวงดาว
 • ตอนที่ 16 คืนที่ไม่มีดวงดาว(ต่อ)
 • ตอนที่ 17 เมื่อสายน้ำไหลกลับ
 • ตอนที่ 18 เมื่อสายน้ำไหลกลับ(ต่อ)
 • ตอนที่ 19 ศึกบ้าน ศึกเมือง
 • ตอนที่ 20 ศึกบ้าน ศึกเมือง(ต่อ)
 • ตอนที่ 21 สิ้นแสงสว่าง
 • ตอนที่ 22 สิ้นแสงสว่าง(ต่อ)
 • ตอนที่ 23 คำสาบาน
 • ตอนที่ 24 คำสาบาน(ต่อ)
 • ตอนที่ 25 สิ้นโศก
 • ตอนที่ 26 ส่งท้าย แก้วตาดวงใจ
 • ตอนที่ 27 เบื้องหลังการแต่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก3
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

prasarnch
Theena
จรัญญา บุญเกิด
Nitta khienprasit
Nitta khienprasit
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก