ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รวมนวนิยาย 5 เรื่อง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 180 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำชี้แจง_วรรณกรรม เรื่อง รวมนวนิยาย 5
 • ตอนที่ 1 แปดปีภายหลัง
 • ตอนที่ 2 ชีวิตคือการต่อสู้
 • ตอนที่ 3 ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน
 • ตอนที่ 4 อย่าเล่นกับคำสาบาน
 • ตอนที่ 5 กลับบ้านดีกว่า

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ1
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

attakorn
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก