ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จากดวงตาดอกไม้

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 690 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • จากดวงใจผู้เขียน
 • ตอนที่ 1 ณ ที่ซึ่งมีดวงดาว
 • ตอนที่ 2 ความฝันวันเยาว์
 • ตอนที่ 3 ไปค่าย
 • ตอนที่ 4 ตื่นค่าย
 • ตอนที่ 5 ผู้แพ้ - ผู้ชนะ
 • ตอนที่ 6 ขบวนประท้วง
 • ตอนที่ 7 ผู้ชายสองคน
 • ตอนที่ 8 ตื่นตัว
 • ตอนที่ 9 สถานการณ์เลวลง
 • ตอนที่ 10 ไม่ยอม
 • ตอนที่ 11 สนามกลาง
 • ตอนที่ 12 ณ ราษฎร์ดำเนิน
 • ตอนที่ 13 ด้วยเลือดและน้ำตา
 • ตอนที่ 14 อีนรวดร้าวทรมา
 • ตอนที่ 15 บทสุดท้ายที่ไม่จบ
 • ตอนที่ 16 ไปไม่ถึงดวงดาว
 • ตอนที่ 17 ฝากไว้ในความทรงจำ
 • ตอนที่ 18 คลื่นใต้น้ำ
 • ตอนที่ 19 แผ่นดินร้าว
 • ตอนที่ 20 ฟ้าลิขิต
 • ตอนที่ 21 มนุษยลิขิต
 • ตอนที่ 22 จากดวงตาดอกไม้

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก