ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อิเหนา เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 427 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 ตอน 1-5
 • ตอนที่ 2 ตอน 6-10
 • ตอนที่ 3 ตอน 11-15
 • ตอนที่ 4 ตอน 16-20
 • ตอนที่ 5 ตอน 21-25
 • ตอนที่ 6 ตอน 26-30
 • ตอนที่ 7 ตอน 31-35
 • ตอนที่ 8 ตอน 36-40
 • ตอนที่ 9 ตอน 41-45
 • ตอนที่ 10 ตอน 46-50
 • ตอนที่ 11 ตอน 51-55
 • ตอนที่ 12 ตอน 56-60
 • ตอนที่ 13 ตอน 61-65
 • ตอนที่ 14 ตอน 66-70
 • ตอนที่ 15 ตอน 71-74 จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

nopkop1
missamaranth
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก