ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภทเรียง จำนวนผู้เข้าชม
301 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 381
302 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 460
303 “สมัชชาออทิสติก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 55
304 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 411
305 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 433
306 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 178
307 “คนพิการกับความรัก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 119
308 “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 298
309 “มาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 322
310 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 330
311 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 448
312 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 310
313 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 381
314 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 148
315 การแข่งขันกีฬาไอวาสเวิลด์เกมส์ 2020 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 32
316 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 406
317 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 170
318 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 450
319 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 50
320 “มิสเจเนวีฟ คอลฟีลด์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 309

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก