ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
141 การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (RTI): คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง บทความ 31 พฤษภาคม 2013 3,674
142 การยอมรับและการตอบสนอง:ระบบการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ บทความ 5 มิถุนายน 2013 2,031
143 "คอปเตอร์ 4 ใบพัด"บินได้ด้วย"ความคิด"มนุษย์ ประสบผลสำเร็จแล้ว บทความ 7 มิถุนายน 2013 629
144 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ บทความ 11 มิถุนายน 2013 749
145 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด บทความ 18 มิถุนายน 2013 832
146 กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา บทความ 19 มิถุนายน 2013 664
147 "กระทรวงวิทย์ " พัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ ใช้กับผู้พิการทางสายตา ลดค่าใช้จ่ายและการนำเข้าจากต่างประเทศ บทความ 10 กรกฎาคม 2013 561
148 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี บทความ 11 กรกฎาคม 2013 601
149 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 821
150 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 451
151 กฎบัตรอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 472
152 ความร่วมมือที่สำคัญ ของอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,543
153 การดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,557
154 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 473
155 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 451
156 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 465
157 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 442
158 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 1 บทความ 2 สิงหาคม 2013 518
159 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 449
160 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 3 บทความ 2 สิงหาคม 2013 508

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก