ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้าเรียง จำนวนผู้เข้าชม
141 การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (RTI): คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง บทความ 31 พฤษภาคม 2013 3,935
142 การยอมรับและการตอบสนอง:ระบบการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ บทความ 5 มิถุนายน 2013 2,293
143 "คอปเตอร์ 4 ใบพัด"บินได้ด้วย"ความคิด"มนุษย์ ประสบผลสำเร็จแล้ว บทความ 7 มิถุนายน 2013 746
144 3G และเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ บทความ 11 มิถุนายน 2013 856
145 ไทยเจ๋ง!คิดค้นชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ช่วยคนตาบอด บทความ 18 มิถุนายน 2013 976
146 กล้องกระจายเสียงสำหรับผู้พิการสายตา บทความ 19 มิถุนายน 2013 788
147 "กระทรวงวิทย์ " พัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ ใช้กับผู้พิการทางสายตา ลดค่าใช้จ่ายและการนำเข้าจากต่างประเทศ บทความ 10 กรกฎาคม 2013 695
148 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี บทความ 11 กรกฎาคม 2013 732
149 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 944
150 ธงและสัญลักษณ์ อาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 556
151 กฎบัตรอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 565
152 ความร่วมมือที่สำคัญ ของอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,843
153 การดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,764
154 การวางรากฐานของอาเซียนด้วย สามเสาหลัก บทความ 2 สิงหาคม 2013 579
155 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 574
156 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 576
157 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความ 2 สิงหาคม 2013 549
158 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 1 บทความ 2 สิงหาคม 2013 620
159 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 2 บทความ 2 สิงหาคม 2013 564
160 การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 3 บทความ 2 สิงหาคม 2013 625

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก