ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"คอปเตอร์ 4 ใบพัด"บินได้ด้วย"ความคิด"มนุษย์ ประสบผลสำเร็จแล้ว

หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 7 มิถุนายน 2556

นักวิจัย ใช้ประโยชน์จาก"พลังของความคิด"ของมนุษย์ เพื่อใช้ควบคุมคอปเตอร์ 4 ใบพัด หรือควอดคอปเตอร์ ให้สามารถบินได้ตามที่ต้องการ และสามารถต่อยอดการพัฒนาเพื่อผลิตอุปกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทุพลภาพได้ในอนาคต

การทดสอบจำเป็นต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการฝึก เพื่อให้สามารถจดจำรูปแบบของเทคนิคการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram) โดยความคิดต่างๆ อาทิ การกำหมัดด้วยมือซ้าย จะมีความสัมพันธ์ร่วมกันกับการเคลื่อนไหวของควอดคอปเตอร์ไปทางซ้าย

 

แม้คลื่นไฟฟ้าสมองจะยังคงมีความซับซ้อนและไม่สามารถเข้าใจสัญญาณไฟฟ้าได้ทั้งหมดแต่กระบวนความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้และสามารถปฏิบัติซ้ำได้

 

โดยแนวคิดดังกล่าว ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเก้าอี้วีลแชร์  และสัญญาณคลื่นสมองที่มีความชัดเจนพอ  ยังเคยถูกนำไปใช้ในการสร้างวงออร์เคสตร้าที่ควบคุมด้วยสมองครั้งแรกของโลก เมื่อปี 2009 มาแล้ว และแม้กระทั่งบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกอย่างซัมซุง ยังได้แสดงความสนใจต่อเทคโนโลยีดังกล่าว และมีรายงานว่ากำลังพัฒนาแทบเล็ตที่ควบคุมด้วยจิตใจได้ด้วย

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคลื่นสมอง เพียงนึกภาพในใจ สามารถสั่งให้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นลง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้

 

ปิ้น เหอ ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยมินเนโซต้าของสหรัฐฯ พร้อมทีมงาน ได้เคยร่วมทำการทดลองบินคอปเตอร์จำลองโดยผ่านการควบคุมด้วยจิตใจมาแล้วเมื่อปี 2011 โดยในการทดสอบครั้งล่าสุด ได้มีการเลือกผู้ทำการทดสอบ 5 ราย ที่จะต้องสวม"หมวกตัวอย่าง"ที่ประกอบด้วยอิเล็กโทรดหรือขั้วไฟฟ้าจำนวน 64 ตัวทำหน้าที่จับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในสมอง โดยหมวกดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อป้อนรูปแบบของสมองที่สัมพันธ์กับความคิดในการเคลื่อนไหวไปยังคอมพิวเตอร์ 

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคลื่นสมอง เพียงนึกภาพในใจ สามารถสั่งให้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นลง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้

 

ปิ้น เหอ ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยมินเนโซต้าของสหรัฐฯ พร้อมทีมงาน ได้เคยร่วมทำการทดลองบินคอปเตอร์จำลองโดยผ่านการควบคุมด้วยจิตใจมาแล้วเมื่อปี 2011 โดยในการทดสอบครั้งล่าสุด ได้มีการเลือกผู้ทำการทดสอบ 5 ราย ที่จะต้องสวม"หมวกตัวอย่าง"ที่ประกอบด้วยอิเล็กโทรดหรือขั้วไฟฟ้าจำนวน 64 ตัวทำหน้าที่จับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในสมอง โดยหมวกดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อป้อนรูปแบบของสมองที่สัมพันธ์กับความคิดในการเคลื่อนไหวไปยังคอมพิวเตอร์ 

 โดยเมื่อผู้ทดสอบกำลังคิดว่ากำหมัดซ้ายและขวา ตัวคอปเตอร์จะเคลื่อนไปทางซ้ายและขวา และคิดว่ากำหมัดทั้งสองข้างพร้อมกันเมื่อต้องการให้บินขึ้น และอยู่เฉยๆ หากต้องการให้คอปเตอร์ร่อนลง ต่อมาได้มีการเซ็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ถ่ายทอดสัญญาณนั้นผ่านไว-ไฟ ไปยังเฮลิคอปเตอร์ 4 ใบพัด หรือควอดคอปเตอร์ นอกจากนั้นยังมีการสร้างให้คอปเตอร์ดังกล่าวสามารถบินในสภาพที่มีอุปสรรคกีดขวาง ในสถานที่ทดลองซึ่งเป็นยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราการประสสบความสำเร็จอยู่ที่ 90%

 

ศ.เหอ กล่าวว่า เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยผู้ป่วยอัมพาตและคนไข้โรคประสาทเสื่อมที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในการสั่งงานหุ่นยนต์ผู้ช่วยเขาหวังว่าจะต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาวีลแชร์ เปิดโทรทัศน์ และที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมอวัยวะเทียม นอกเหนือจากการใช้กับผู้ทุพลภาพแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้ควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

ภาพประกอบเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก