ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 302
102 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 305
103 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 306
104 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 308
105 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 309
106 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 310
107 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 310
108 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 311
109 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 312
110 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 312
111 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 313
112 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 315
113 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 316
114 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 318
115 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 331
116 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 331
117 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 335
118 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 338
119 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 341
120 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 343

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก