ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ บทความ 26 มกราคม 2018 307
102 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 308
103 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 313
104 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 314
105 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 320
106 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 323
107 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 324
108 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 327
109 “มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” บทความ 7 มีนาคม 2016 330
110 Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน บทความ 19 มกราคม 2018 344
111 นานาสาระ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บทความ 22 มีนาคม 2016 344
112 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 346
113 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความ 28 เมษายน 2015 348
114 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 349
115 ห้ามพลาด! 10 เรื่องเร็วปี๊ด 4G ดี-ร้าย เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ บทความ 11 พฤศจิกายน 2015 352
116 7แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการ บทความ 17 มกราคม 2018 353
117 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 354
118 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 356
119 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 369
120 FIBO มจธ. แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์กับอนาคตของประเทศไทย บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 376

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก