ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 313
102 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 313
103 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 314
104 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 314
105 นศ.สวิส โชว์เก้าอี้คนพิการเวอร์ชันล่าสุด เตรียมมุ่งสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2018 บทความ 30 พฤษภาคม 2017 315
106 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” บทความ 2 มีนาคม 2017 316
107 นักวิ่งตาบอดเข้าแข่งขันนิวยอร์กมาราธอน ด้วยเทคโนโลยีนำทางซึ่งบอกเส้นทางแทนคนนำวิ่ง บทความ 8 พฤศจิกายน 2017 316
108 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 316
109 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 317
110 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 319
111 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 322
112 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 323
113 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 323
114 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 325
115 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 329
116 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 337
117 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 342
118 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 344
119 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 347
120 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 349

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก