ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
21 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 112
22 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 325
23 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” บทความ 19 พฤษภาคม 2017 305
24 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 359
25 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 347
26 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 375
27 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 326
28 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” บทความ 4 พฤษภาคม 2017 309
29 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” บทความ 20 เมษายน 2017 328
30 “สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด” บทความ 2 กุมภาพันธ์ 2016 401
31 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 352
32 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 310
33 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 368
34 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 270
35 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 332
36 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 113
37 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 423
38 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2016 861
39 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 334
40 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 349

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก