ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
141 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 530
142 กระทรวงวัฒธรรม เปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ส่งเสริมเด็กไทยใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวัดทั่วประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 530
143 เด็กไทยอนาคตสดใส พัฒนาครูด้วย TEPE ONLINE ข่าวประจำวัน 529
144 “หอศิลป์ยิ้มสู้” คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ข่าวประชาสัมพันธ์ 529
145 เปิดใจ"น้องน้อย"สาวพิการได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพฯ ข่าวประจำวัน 529
146 จ.แพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.สุพรรณบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 528
147 สังคมออนไลน์ และการสร้างประชาธิปไตยในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 524
148 ร่วมเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ 523
149 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 523
150 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 521
151 คุณค่าของหนังสืออยู่ที่ ‘การอ่าน’ ข่าวประจำวัน 520
152 สนง.จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วม “กิจกรรมนัดพบตลาดแรงงาน” ข่าวสมัครงาน 520
153 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 520
154 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกจัดพิธีมอบทุนการศึกษาคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 520
155 รับอะลูมิเนียมทำขาเทียม ข่าวประชาสัมพันธ์ 520
156 ผู้พิการทางสายตารณรงค์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. ข่าวประจำวัน 518
157 ขาหายไป แต่หัวใจยังอยู่ “ธันย์ ณิชชารีย์” ความคิดงามยามวิกฤต ข่าวประจำวัน 515
158 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 514
159 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 513
160 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการเสริมพลังคนพิการ หัวข้อ “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 513

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก