ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
141 บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด ต้องการรับผู้ที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ ข่าวสมัครงาน 575
142 จ.แพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.สุพรรณบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 574
143 เปิดใจ"น้องน้อย"สาวพิการได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพฯ ข่าวประจำวัน 572
144 ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต รับผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานกับ ท็อปส์ ทุกสาขา ข่าวสมัครงาน 571
145 คมนาคมหนุน 15 ล.สร้างสะพานลอยคนพิการแห่งแรกริมสุขุมวิทพัทยา ข่าวประจำวัน 569
146 ร่วมเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ 569
147 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [6] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 569
148 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎหมายน่ารู้เพื่อคนพิการ 566
149 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงาน ข่าวสมัครงาน 566
150 นักจัดรายการวิทยุพิการ ชนะเลิศประกวดเผยแพร่คำขวัญความซื่อสัตย์สุจริต ข่าวประจำวัน 565
151 จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4 ข่าวสมัครงาน 564
152 รับอะลูมิเนียมทำขาเทียม ข่าวประชาสัมพันธ์ 564
153 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 562
154 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 562
155 ผู้พิการทางสายตารณรงค์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. ข่าวประจำวัน 562
156 Thai Handi Club เปลี่ยนจาก ‘ผู้รับ’ เป็น ‘ผู้ให้’ ข่าวประจำวัน 561
157 กระทรวงวัฒธรรม เปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ส่งเสริมเด็กไทยใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และวัดทั่วประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 560
158 คุณค่าของหนังสืออยู่ที่ ‘การอ่าน’ ข่าวประจำวัน 559
159 เด็กไทยอนาคตสดใส พัฒนาครูด้วย TEPE ONLINE ข่าวประจำวัน 558
160 บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : รางวัลสื่อป่าพรุอาเซียน 2013 “ป่าพรุเพื่อชีวิต” ข่าวประชาคมอาเซียน 556

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก