ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี แจ้งว่า ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะดำเนินการจัดการแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จำนวน 18 สาขาช่าง ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 13/1 หมู่ 4 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0-3541-2394-6 หรือทางเว็บไซต์ www.dsd.go.th/suphanburi

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก