ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย รับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการช่วยเหลือคนพิการในชนบท ให้ได้รับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การศึกษาอาชีพ และสังคม เป็นศูนย์ประเมินสมรรถภาพ เตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการก่อนศึกษาอาชีพ เพื่อสู่ตลาดแรงงาน โดยจัดบริการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ แผนกนวดแผนไทย แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ แผนกช่างเย็บหนัง แผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชาย แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042 - 815363

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก