ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 06/03/15

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีทันสมัย หลากหลายหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ในการเข้าศึกษาตั้งแต่ขั้นการสมัครและเข้าเรียนจนจบการศึกษานักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง เมื่อเรียนจบแล้วโรงเรียนยังช่วยหางานเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสอบสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โทร 038-716247-9 ต่อ 6202 คุณมงคล จินาวรณ์ หรือ www.rvsd.ac.th scool@rvsd.ac.th ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก