ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการทางร่างกาย

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

เอไอเอสร่วมกับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการทางร่างกายแห่งใหม่ ที่จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนพิการ

วันนี้ (7 พ.ย. 57) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่จังหวัดหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ เอไอเอส และบาทหลวงพิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการทางร่างกายแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ดำเนินโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ” ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีอาชีพที่มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการ 77 คน โดยได้ร่วมมือกับองค์กรที่ดูแลผู้พิการ จัดตั้งเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการแล้วทั้งหมด 5 แห่ง และเตรียมที่จะเปิดให้บริการอีก 5 แห่ง ในปี 2558 ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบงานในหน้าที่ให้กลุ่มพนักงานผู้พิการอย่างเหมาะสม เช่น การโทรติดต่อลูกค้า ตรวจสอบรายชื่อ ที่อยู่ แจ้งสิทธิพิเศษหรือข้อมูลต่างๆ ส่งเอสเอ็มเอสแทนลูกค้าหรือ เอสเอ็มเอส 1175 ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ภาษามือผ่านทาง Web Cam ให้บริการยกเลกเอสเอ็มเอส ประชาสัมพันธ์หรือบริการ *137 เป็นต้น โดยพบว่ากลุ่มพนักงานเหล่านี้ สามารถปฏิบัติงานพร้อมด้วยจิตใจบริการอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับพนักงานปกติทั่วไป

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการทางร่างกายแห่งใหม่ ที่จังหวัดหนองคายนี้ มีพนักงานเบื้องต้น 9 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางร่างกาย ซึ่งจากการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาพบว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานด้านบริการของเอไอเอสที่ได้วางไว้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก