ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนเชิญชวนใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร

วันที่ลงข่าว: 29/07/13

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร เพื่อเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสร้างกุศลต่อผู้พิการทางด้านสติปัญญาที่ยากไร้ สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นฯ โทรศัพท์ 0 2245 2643

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก