ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ขับรถได้ทั่วอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/03/13

 

ในขณะที่ประเทศกำลังปรับตัวเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศสะดวกขึ้น รวมไปถึงการเดินทางด้วยรถยนต์ ในส่วนนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการออกข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ โดยคนไทยที่ต้องการไปขับรถในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนม่าร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล สามารถใช้ใบขับขี่ของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งมีการระบุข้อมูลของเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่กับภาษาไทย ไปใช้ในประเทศเหล่านั้นได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถนำรถของประเทศไทยไปขับในประเทศเหล่านั้นได้ เพียงแค่ไปติดต่อดำเนินการทางทะเบียนยังสำนักงานขนส่งท้องที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียน ก็จะได้ป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษไปติดเพื่อเข้าในประเทศสมาชิกอาเซียนได้.

 

ในขณะที่ประเทศกำลังปรับตัวเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศสะดวกขึ้น รวมไปถึงการเดินทางด้วยรถยนต์ ในส่วนนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการออกข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ โดยคนไทยที่ต้องการไปขับรถในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนม่าร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล สามารถใช้ใบขับขี่ของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งมีการระบุข้อมูลของเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่กับภาษาไทย ไปใช้ในประเทศเหล่านั้นได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถนำรถของประเทศไทยไปขับในประเทศเหล่านั้นได้ เพียงแค่ไปติดต่อดำเนินการทางทะเบียนยังสำนักงานขนส่งท้องที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียน ก็จะได้ป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษไปติดเพื่อเข้าในประเทศสมาชิกอาเซียนได้.

 

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก