ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
61 จ.สุรินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจที่บ้านทัพกระบือ ข่าวประจำวัน 391
62 จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างอาชีพให้กับคนพิการ ข่าวประจำวัน 85
63 จังหวัดชุมพร สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกัน 13 วัน พร้อมสั่งเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 16
64 จังหวัดระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และผู้นำเครือข่ายจังหวัดระยอง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 96
65 จังหวัดสงขลา เดินหน้ายกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน" ข่าวประจำวัน 205
66 จังหวัดสระแก้วมอบเงินโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 201
67 จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพบริเวณด้านสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 53
68 จังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ รองรับ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในปี 2568 ข่าวประจำวัน 54
69 จัดฟุตบอลช่วยกีฬาคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 271
70 จิตเหนือกายา! สองหนุ่มไร้ขา ใช้มือแทนเท้าไต่พิชิตยอดเขา ข่าวประจำวัน 263
71 ชื่นชมคนพิการ...ชื่นชมสิงห์ / สรเดช ข่าวประจำวัน 222
72 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 373
73 ดีต่อใจ บขส.แจกวีลแชร์ 99 คัน มุ่งมั่นส่งต่อความสุขให้คนไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 274
74 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ ข่าวประชาคมอาเซียน 377
75 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 445
76 ทึ่ง!9ขวบพิการแขนขา มานะฝึกศิ​ลปะหวังใช้เลี้ยงชีพในอน​าคต ข่าวประจำวัน 226
77 ทึ่งเด็ก ม.2 พิการทางร่างกายใช้ปากคาบดินสอวาดภาพในหลวง ร.9 ข่าวประจำวัน 300
78 นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ในทุกมิติ ข่าวประชาคมอาเซียน 314
79 นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย เปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสงเคราะห์คนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลผาบิ้ง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 78
80 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 472

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก