ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
61 จังหวัดระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และผู้นำเครือข่ายจังหวัดระยอง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 36
62 จังหวัดสงขลา เดินหน้ายกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน" ข่าวประจำวัน 160
63 จังหวัดสระแก้วมอบเงินโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 160
64 จังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ รองรับ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในปี 2568 ข่าวประจำวัน 2
65 จัดฟุตบอลช่วยกีฬาคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 230
66 จิตเหนือกายา! สองหนุ่มไร้ขา ใช้มือแทนเท้าไต่พิชิตยอดเขา ข่าวประจำวัน 222
67 ชื่นชมคนพิการ...ชื่นชมสิงห์ / สรเดช ข่าวประจำวัน 196
68 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 336
69 ดีต่อใจ บขส.แจกวีลแชร์ 99 คัน มุ่งมั่นส่งต่อความสุขให้คนไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 226
70 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ ข่าวประชาคมอาเซียน 331
71 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 406
72 ทึ่ง!9ขวบพิการแขนขา มานะฝึกศิ​ลปะหวังใช้เลี้ยงชีพในอน​าคต ข่าวประจำวัน 190
73 ทึ่งเด็ก ม.2 พิการทางร่างกายใช้ปากคาบดินสอวาดภาพในหลวง ร.9 ข่าวประจำวัน 257
74 นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ในทุกมิติ ข่าวประชาคมอาเซียน 270
75 นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย เปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสงเคราะห์คนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลผาบิ้ง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 38
76 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 409
77 บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริการ (ผู้พิการ) แถวท่าเรือและ BTS ชิดลม 1 ตำแหน่ง ข่าวสมัครงาน 177
78 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด รับสมัครงานธุรการ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ข่าวสมัครงาน 253
79 บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ข่าวสมัครงาน 186
80 บริษัทวิทยุการบินฯศูนย์ฯภูเก็ตมอบทุนการศึกษาเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 288

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก